Πισσωνας

Πως μπορείτε να έρθετε

Από Χαλκίδα προς Πισσώνα - 13,8 χλμ – περίπου 18 λεπτά


 

    Από Ερέτρια προς Πισσώνα - 25,4 χλμ – περίπου 30 λεπτά